ni Mike Pante


Sa pagdaloy ng mga pangyayaring may kaugnayan sa Makati Mutiny, unti-unting nauungkat ang ilang isyung kadalasang lingid sa kaalaman ng karamihan. Pangunahin na rito ang isyu ukol sa diumanong marangyang pamumuhay ng ilang opisyal ng Hukbong Sandatahan.

Isa ito sa mga karaingan ng grupong Magdalo; mga karaingang
nagbungsod upang magsagawa ang pamahalaan ng mga imbistigasyon. Maging sa mga pahayagan at telebisyon, sunud-sunod din ang mga artikulo at palabas na tumatalakay sa naglalakihang mansyon ng mga heneral. Maging ang nagbunyag, isa na rin sa mga pinaghihinalaan ngayon. Mayroon daw ilang mga ari-ariang hindi idineklara ni Lt (s.g.) Antonio Trillanes sa kanyang SAL (Statement of Assets ang Liabilities).

Tanong ng bayan: Saan kumukuha ng pera ang mga opisyal na hindi naman kalakihan ang sahod?

Sa ganitong uri ng pagtataka lalong tumitindi ang mga alegasyon ng katiwalian sa ating Hukbong Sandatahan. Napagtitibay lamang ang mga hinala ukol sa mga "inayos" na kontrata, "ghost deliveries," at pagbebenta ng mga armas sa mga rebeldeng grupo.

Kung susuriin, ang ating Hukbong Sandatahan na nga ang ikalawa sa may pinakamalaking bahagdan ng pambansang badyet. Ngunit palagi pa ring may mga hinaing ang karaniwang sundalo ukol sa mababang sahod at kakulangan sa kagamitan at benepisyo. Lalo pang tumitingkad ang kawalang-katarunan kung ihahambing natin sila sa mga heneral. Kung sino pa ang mga laging nasa gitna ng labanan at bingit ng kamatayan, sila pa itong nagtitiis sa masisikip na bahay; habang ang mga heneral na malayo sa mga putukan at pagsabog, tila komportableng nagbubuhay-hari sa kani-kanilang palasyo. 

Higit pang nakaiinsulto ito sa karaniwang mamamayang tapat na
nagbabayad ng buwis. Kung hindi na nga magampanan ng hukbo ang pagtugis sa isang maliit na pangkat ng mga bandido na tinatawag na Abu Sayyaf, kalabisan na ang paglalaro nito sa pera ng bayan.

Sa isang institusyong mayroong pagpapahalaga sa seniority, hindi rin nakapagtatakang walang gaanong pag-alma mula sa mga karaniwang sundalo. Mayroong pagkilala sa mga opisyal bilang nakatataas kaya naman mahirap para sa kanila ang mamuna kung may katiwalian sa nibel ng opisyal. Mistulang naitatatag na ganoon nga ang kalakaran sa hukbo at wala nang magagawa pa. Dahil din dito, kapag ang mga karaniwang sundalo na ang pumalit bilang mga opisyal, nauulit din lang ang katiwalian sapagkat iyon ang nakasanayan nila. Ito na ang kanilang pagkakataon kumbaga.

Dito na pumapasok ang kahalagahan ng mga imbistigasyon ng pamahalaan, ng midya, at ng taong-bayan. Kung kailangang sumagot ang ating mga opisyal sa isang nakatataas na pinuno, ito ang sambayanan. Nararapat lamang na patunayan nila sa bawat Pilipino kasama na ang mga sundalong napapasailalim sa kanila - na nararapat sila sa kanilang katungkulan, at sa mga benepisyong kaakibat nito. Sapagkat kung tutuusin, ang mamamayan ang nagkakaloob nito sa kanila.

Tungkulin ng Hukbong Sandatahan na turuan ng disiplina ang mga kasapi nito nang sa gayon, maipagtanggol nito ang bayan mula sa masasamang elemento. Tungkulin naman ng bayan na turuan ng disiplina ang hukbo nang sa gayon, maipagtanggol nito ang sarili kapag ang hukbo na ang masamang elemento.


Orsem 2003
Para sa mga Bagong Salta

GUESTBOOK
WEB DISCUSSION
MESSAGE BOARD
 


 
Copyright Matanglawin.com 2003