Ulan Bilang 4
ni Christian dela Cruz

Nilalagom ako
ng tunog ng malakas
na ulan-
sa bawat
pagpatak nito
sa aming bubongang
yero.

Niraratrat nito
ang katahimikan
ng aking pagtulog
sa gabi.

Kasabay ang
kudyapi ng hangin,
pilit nitong niyuyugyog
ang kahoy na
bintana't pintuan.

Pinapatay nito
pati ang
aandap-andap
na
gasera