Paglalakad sa Lubid
ni Kim Balatao at Jonar Sabilano