Bungad mula sa Patnugot

Sa isyung ito, inihahandog ng Matanglawin ang isang pagsusuri sa isyu ng muling pananatili ng tropang Amerikano sa bansa. Umiinog ang aming pagtalakay sa isyung ito sa pananaw ng mga skeptiko at kritiko sa naturang hakbang ng pamahalaan.

Sa pagdako naman sa isyung pangkampus, tatalakayin ang,naging riot ng nakaraang halalang Sangguniang Mag-aaral. Ano ang naging implikasyon nito sa buong populasyong Atenista? Ano ang sinasabi nito tungkol sa pulitikang pang- kolehiyong mismong pamantasan?

Bukod dito, pag-uusapan din ang mga tunggalian ng mga pananaw sa nangyaring pagbabawal ng pagpapalabas ng Usapang Puki. Ano na lamang ba ang nais pahalagahan ng administrasyon matapos ipagbawalang dula? Sa kabilang dako, ano naman ang pinahahalagahan ng mga proponente ng dula at kanilang ipinaglaban ang pagpapalabas nito?

Ito at marami pang ibang pagsusuri’t pagtalakay na maaaring makaapekto sa kalagayan ng mga Atenista-- kaya’t makialamin, magbasa. Basa na.


 


Editoryal:
Balikatan, Talikuran

Winika ng Pangulong Arroyo na "Either you're for Balikatan or you're not a Filipino." Isa na namang pagkadena ng Pilipinas kay Big Brother, Uncle Sam?

Sa mga nakalipas na buwan,nasaksihan natin ang pagdagsa ng daan-daang Amerikanong sundalo't opisyal sa Pilipinas. Nagbunga ito ng maraming reaksyon, maging pagtutol o pagsang-ayon mula sa iba't ibang sektor ng lipunan.

Ayon sa mga survey,malaking bahagi ng populasyon ang sang-ayon sa pagdating ng tropang Amerikano sa bansa. Naniniwala ang karamihan na magiging mabuti sa turismo ang pagdating ng tropang dayuhan, isang pagpapahiwatig na magiging ligtas muli ang katimugan para sa mga turista matapos ang kidnapping sa Dos Palmas at iba pang insidente ng pandarakip. Naniniwala naman ang iba na dapat maging bukas tayo sa lahat ng posibleng tulong mula sa Estados Unidos upang tuluyan nang mapuksa ang bandidong Abu Sayyaf. lsang national insecurity daw ang pagtutot sa Balikatan, at oras nang kainin natin ang pride bilang pagtanggap sa tulong militar ng mga Amerikano.

Ngunit ang pagtutol sa pananatili ng Amerikano sa bansa ay sumasaibayo pa sa isyu ng turismo at pagkain ng pride. Hindi magagawa ang pagpapasya kung isasalalay lamang ito sa kung ano ang litaw at lantad na mukha ng isyu.

Ngayon, nakabinbin sa walang katiyakan ang sambayanan sa maaaring idulot ng muling pananatili ng tropang dayuhan sa bansa. Maging kritikal nawa tayo sa mga pahiwatig na higit pa sa pagpuksa sa Abu Sayyaf ang pakay ng mga Amerikano. Dati nang nagsasagawa ng Balikatan exercises at nakatatanggap ng tulong militar ang Hukbong Sandatahan. Sa kabila nito, nananatiling atrasado ang militar. Kung gayon, kinakailangan pa ba natin ng panibagong Balikatan o Kalayaan Agita upang maging modernisado ang Hukbong Pambansa bilang paghahanda sa pakikidigma laban sa humigit kumulang na 100 bandidong Muslim? O isa lamang bang pagtatakip ang Batikatan sa iba pang intensyong militar ng Estados Unidos?

Bukod dito, ang lubhang militarisasyon sa katimugan ay posibleng makapagpapalala sa mga alitang sibil sa pagitan ng pamahalaan at iba pang sektor ng lipunan. Posible rin itong maging dahilan sa lalo pang iigting na alitan sa pagitan ng mga Kristyano at Muslim. Malalagay din sa panganib ang negosasyong pangkapayapaan sa pagitan ng mga rebeldeng grupo at ng pamahalaan. Sa halip na pagbuklurin ang sambayanan sa ilalim ng pamahalaang Arroyo, lalo pa itong nagkakahati-hati.

Kaya't higit pa sa pagpapaunlad ng turismo o pagkain ng pride ang pagtutol sa Balikatan. Kung magpapakulong na lamang tayo sa ganitong uring pagdadahilan, baka paglao'y wala na tayong pride na maaaring kainin o pati bansang maaaring bibisitahin ng mga turistang dayuhan. Huwag naman sana.