Ang Maging Gokongwei Kids
ni Anne Kathryn Aņos

Isa ako sa mga dumalo sa launching ceremony ng Ateneo de Manila University John Gokongwei School of Management noong unang araw ng Marso, taong 2002 sa Henry Lee Irwin Theater. Pumunta ako dala ng pagkagulat sa desisyon ng administrasyon na ipangalan sa isang tanyag na negosyante ang isa sa apat na paaralang Loyola, ang School of Management sa isang negosyanteng Tsino, at sa malaking pagkamangha sa P200 milyon na donasyong bigay ng negosyanteng ito sa Pamantasan. Maraming tulad ko ang nagulat rin at nagtaka sa pasya ng administrasyong ipangalan kay John Gokongwei, Jr. ang buong paaralan at hindi lamang ang tinatayong gusali sa may SEC. Lalo pa itong nakagugulat sapagkat hindi man lamang nagtapos sa pamantasang ito ang negosyante. Maraming nagbatikos sa ginawang pagtanggap ng administrasyon sa P200 milyon na donasyon sapagkat pinapatagay na "binili" na ni Gokongwei ang isa sa mga paaralan

SINO SI JOHN GOKONGWEI, JR. ?

lpinanganak noong ika-11 ng Agosto, 1926 sa Fujian, Tsina ang negosyanteng nagtatag ng JG Summit Holdings na si John L. Gokongwei, Jr. lsang taong gulang pa lamang siya nang lumipat ang kanyang pamilya sa Cebu. Labintatlong gulang si Gokongwei noong namatay ang kanyang ama at sumabog ang ikalawang digmaang pandaigdig. Huminto siya sa kanyang pag-aaral at sa loob ng pitong taon, pumasok siya sa pagbebenta ng sari-saring paninda tulad ng mga kandila at sabon. Nilalako niya sa mga karatig lungsod ang mga binibenta gamit ang kanyang bisekleta. Ginawa niya ito upang makatulong sa pamilyang lampasan ang hirap dulot ng digmaan.

Labimpitong taon si Gokongwei noong sinubukan niyang magbenta sa Manila. Lulan ang batel, pumunta siya ng Manila upang magbenta ng mga kagamitan at bumili ng mga bagong maaaring ibenta sa Cebu. Natapos ang digmaan noong siya'y labing-siyam at humigit kumulang sa P40,000 ang kanyang naipon mula sa pagbebenta't paglalako.

Sapagkat umaasa sa mga inaangkat na mga bilihin ang Pilipinas pagkatapos ng digmaan, nagtayo ng negosyo si Gokongwei na nag-aangkat ng harina, sibuyas, mga lumang damit, diyaryo at magasin, at mga prutas mula sa Amerika.

Nagngangalang Amasia Trading, ang negosyong ito ni Gokongwei ay ipinatakbo niya sa tulong ng kanyang mga kapatid na nagsilbing mga bodegero, taga-benta, at kasera.

Hindi man nakapagtapos ng kolehiyo si Gokongwei, nakapasok siya sa MBA Program ng Pamantasang De La Salle. Taong 1957 noong itinatag ni Gokongwei ang Universal Com Products (ngayo'y Universal Robina Corporation). Ngayon, isa na sa mga pinakamalaking kumpanya sa Pilipinas ang URC, ang gumagawa ng Jack and Jill, Great Taste, at Maxx.

Mula sa negosyo ng pagkain, pinasok na rin ni Gokongwei ang mga industriya ng real estate, telecommunications, aviation, textile, petrochemicals, at banking. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, itinatag niya at ng kanyang mga kapatid ang JG Summit Holdings na namamahala sa higit na 40 na mga negosyo nila.

Nagretiro si Gokongwei noong nakaraang taon.

ANG JG SUMMIT HOLDINGS

Isa sa mga pinakamalaking pangkat ng mga korporasyon ang JG Summit Holdings dito sa Pilipinas. Sa ilalim ng pamumuno ni Gokongwei, hawak ng JG Summit ang higit sa apatnapung negosyong kasapi ng iba't ibang industriya. Pito sa mga negosyong ito ang pinakamahalaga: Universal Robina Corporation, Cebu Pacific Air, Digitel, Robinson's Land Corporation, Litton Mills, JG Summit Petrochemical Corporation at ang Robinson's Retail Group na nagpapatakbo sa mga Robinson's Department Stores & Supermarkets.

Naniniwala si Gokongwei na malaki ang nagagawa niyang tulong sa pagtatag ng mga negosyong ito. Dahil daw sa kanyang mga kumpanya, naiwasang magkaroon ng monopolyo ang ibang mga malalaking korporasyon tulad ng San Miguel, Philippine Airlines, at SM Prime Holdings, may-ari ng mga SM Supermalls.

ANG GOKONGWEI BROTHERS FOUNDATION

ltinatag ni Gokongwei at ng kanyang mga kapatid ang Gokongwei Brothers Foundation (GBF) upang magbigay pondo sa iba't ibang programang pang-edukasyon dito sa bansa. Marami na ring mga pamantasang nakinabang sa mga donasyong bigay ng GBF. Ilan sa mga paaralang nakinabang ay ang Sacred Heart School at University of San Carlos sa Cebu, Xavier High School, Immaculate Conception Academy at De La Salle University. Nagpatayo rin ang GBF ng paaralang pang-teknolohiya at mga silid-aklatan para sa mga bata na mata-tagpuan sa Galleria, sa lmus, Cavite at Nova-tiches.

ANG JOHN GOKONGWEI SCHOOL OF MANAGEMENT NG ATENEO

Nang magdesisyon noong nakaraang taon si Gokongwei na magretiro pagkatapos ng animnapu't taong pagiging negosyante, pinalitan siya ng kanyang kapatid na si James Go bilang pangulo ng JG Summit. lsa rin sa mga opisyal ang kanyang anak na si Lance Gokongwei. Naisipan ng mga bagong opisyal ng JG Summit na regaluhan si Gokongwei bilang pasasalamat at pagkilala sa kanyang kontribusyon sa kanilang kumpanya at sa larangan ng negosyo dito sa Pilipinas. Sa pangunguna ni Gov. Gabriel Singson, nagdesisyon ang grupo na magbigay ng malaking halaga sa Ateneo upang makapagpatayo ng isang institusyon na huhubog sa mga estudyante na maging pinaka-magaling sa larangan ng negosyo tulad ng may-ari ng JG Summit. Ayon sa administrasyon, tinanggap nila ang alok ng JG Summit sapagkat magka-tugma ang kanilang mga pananaw ukol sa paglikha ng isang lugar para maging mahusay na mga tagapamahala at taga-pangasiwa ng mga kumpanyang makatututong na iangat ang buhay sa Pilipinas at makagawa ng mga trabaho sa karamihan ng mga Pilipino.

Ngunit ang isyung ito ay nagdulot ng maraming kontrobersya. Unang-una, hindi matanggap-tanggap ng maraming mag-aaral at kahit mga alumni ng Ateneo na pinangalan sa isang negosyanteng Tsino ang School of Management. Bakit sa dinami-daming pwedeng ipangalan dito, hindi naisipang ipangalan siya sa mga tanyag na mga Atenista tulad nina Raul Manglapus, Evelio Javier o kahit ang ating pambansang bayani na si Jose Rizal?

Tumututol din ang marami sapagkat lumalabas na parang "binenta" ng Ateneo ang SOM kay Gokongwei dahit hindi maaaring tanggihan ng administrasyon ang ganito kalaking pera.

Ngunit ngayon tinatanong ko, ito lamang ba ang tumutulak sa mga Atenista na tutulan ang pagtayo ng John Gokongwei SOM? Pangalan? Pag-aakalang ibinenta na katuluwa nila sa isang negosyante?

BAKIT NAMAN HINDI?

Bilang Atenista at mag-aaral sa ilalim ng SOM, hindi ko ikinakailang nagalit din ako na ipinangalan kay Gokongwei ang aking mahal na paaralan. Ngunit sa isang banda, napaisip ako at napatanong sa sarili: ito lang ba ang habol ko sa aking pamamalagi dito sa Ateneo? Ang magtapos at magkamit ng diploma mula sa THE Ateneo? Napaisip ako sapagkat ang tunay kong habol ay ang mapahusay ang aking mga natatanging talento upang maging isang kapaki-pakinabang na miyembro ng lipunan pagkatapos ng apat na taon sa pamantasang ito. Tila nakapanlulumong isiping marami ang nagpapasya ng kanilang pagtutol sa isyu mula mababaw na nibel - na magtatapos sila sa pamantasang ito bilang Gokongwei kids. lkinahihiya nila ang pagaaral sa isang paaralan na ayaw nila ang pangalan.

Sa tingin ko, maling ugaii ito sapagkat kapag titingnan nang mabuti, lumalabas na ang pinakamakikinabang dito ay ang mga estudyante rin ng SOM. Hindi ko matanto kung bakit humihindi ang marami sa pagkakataong makapag-aral sa isang institusyon na makapagbibigay sa kanila ng magandang pundasyon sa hinaharap. Alam kong marami ang nagdududa sa intensyon ni Gokongwei ngunit tinitingnan ko ang isyung ito sa liwanag ng aking pagtiwala sa Ateneo na mabigyan ako ng mahusay na edukasyon.

Naniniwala akong hindi pumayag ang Ateneo na tanggapin ang alok ng JG Summit na hindi man lamang inusisa nang mabuti ang intensyon ng mga Gokongwei. Naniniwala rin ako na sa kabila ng mga haka-haka, inisip ng administrasyon ang kapakanan ng mga estudyante bago man lamang tinanggap ang donasyon. Sa totoo lang, hindi ko nakikitang isang malaking hadlang sa aking pag-aaral na ipinangalan ang SOM kay Gokongwei. Nakikita ko ang pagtayo ng gusaling School of Management bilang isang oportunidad na dapat kunin upang lalong mapalago ang aking edukasyon dito sa Ateneo. Hindi rin ako pumapayag na magpapahuli tayo sa ibang pamantasan na lubos na maganda ang mga pasilidad. Lalo pa nga dapat nating ikatuwa ang pangyayaring ito sapagkat, nabigyan ang maraming Atenista ng pagkakataong higit pang mapagaling ang kanilang mga sarili para sa hinaharap.

Gayunpaman, naiintindihan ko ang lintanya ng iba kong kamag-aral ukol sa pagpapangalan ng SOM. Lubos kong nirerespeto ang kanitang reaksyon ukol sa isyu. Ngunit kung magpapakulong na lamang sila sa paghihinarte dahil ayaw nilang pumasok sa isang paaralang ipinangatan sa isang taong nanggaling sa karibal na pamantasan, wala na akong magagawa. Bukod pa sa pangalan ang aking habol sa paaralang pinili kong pasukan.