Mag-ingat sa Pantas sa Bangkuan
ni Christian P. dela Cruz

Mag-ingat sa pantas na
nagdudunong-dunungan,
na wari mo’y nagmamay-ari
ng lahat ng kaalaman.

Walang pasintabing
naghuhunos at nanggagapang.

Sa kanyang bangkua’y
Nagpapalaki ng tiyan.
Nililinggis ang sariling kaban,
At sinusunggaban—

sinumang umaasam
ng kinakapitang yaman.

Ay! sawimpalad itong bayan,
sapagkat sa trono’y
timawa lang ang lumalapang.
At kanyang kapwa ahas
din ang nakikinabang.

Di nga ba’t kawawa naman
kaming simpleng mamamayan?