Sa Bayan Namin

ni Mikael Co

 

Sa bayan namin, simbahan ang punerarya

lahat ng tao nagpupunta para mag-abot ng barya.

Simbahan ang punerarya,

pero magkahiwalay kung pilahan

ang katawan at ang tinapay

at hindi lamang pari ang nakaiinom ng alak.

 

Sa bayan namin, uso ang lamay.

Sa bayan namin, yumayaman ang namamatayan.

Sino nga ba ang malulugi kung may pasugalan?

 

Sa bayan namin, may kumpisalan sa punerarya

at kilala ng lahat ng parokyano

ang paring magpapatawad,

ngunit walang nakahahalata

na bulag ang pari, bingi ang pari, pipi ang pari,

manhid ang paring magpapatawad.

 

Sa bayan namin, mahal mag-abuloy ang nakikipaglamay,

mahal ang barong, mahal ang kabaong,

mahal ang bayad kung magpapamisa,

mahal ang lapida, mahal ang lupa sa sementeryo.

Pero sa bayan namin, mura ang awa.

Sa bayan namin, nababayaran ng luha

ang kahit anumang sala.

 

Sa bayan namin, simbahan ang punerarya

at ang tanging nananalig

ay ang mga bangkay.